Skip to main content

Privatumo politika


1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, pareigas, prekių įsigijimo ir šalių atsakomybę įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje.


1.2. Klientas prieš užsiregistravimą privalo susipažinti su Taisyklėmis. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.


1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.


2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA


2.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas.


2.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.


3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS


3.1. Pardavėjo užsakymo patvirtinimas, Klientui pateikus užsakymą prieš tai susipažinus ir sutikus su šiomis Taisyklėmis, yra prilyginamas pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Nuo to momento, Klientas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.


3.2. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Klientas atsiskaito už prekes ir jas gauna.


3.3. Sutartis yra nutraukiama, kai užsakymas yra atšaukiamas vienos iš sutarties šalių arba kai Kliento pagrįstas reikalavimas grąžinti visus (dalį) už prekę sumokėtus pinigus, keisti prekę į tokią pat tinkamos kokybės prekę.


4. APMOKĖJIMO TVARKA


4.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM (21%).


4.2. Pirkėjas apsilankęs internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes bei suformuoja prekių krepšelį. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti bankiniu pavedimu arba naudojantis mokėjimo platformą – Paysera.


4.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną visiškai atsiskaityti už užsisakytas prekes, tačiau neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų nekokybiškų paslaugų ir dėl to kylančių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės kilusios dėl Kliento padarytų klaidų formuojant ir vykdant pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo kilusių nuostolių.


5. PREKIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS


5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.


5.2. Prekes pristato Pardavėjo partneriai AB “Lietuvos paštas”,“VENIPAK”, „Omniva“. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto pristatymo metodo.


5.3. Kartu su užsakytomis prekėmis Klientas gauna ir sąskaitą-faktūrą.


5.4. Užsakymai priimami kasdien, tačiau vykdomi tik darbo dienomis.


5.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių, aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.


6. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA, GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS


6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis taisyklėmis (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”).


6.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 14 dienų nuo pirkimo datos grąžinti arba pakeisti elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes, laikantis šiame dokumente nustatytų taisyklių ir atgauti už prekes sumokėtus pinigus. Po minėto laikotarpio prekės nebegrąžinamos ir nebekeičiamos.


6.3. Grąžinti arba pakeisti galima tik tas prekes, kurios nebuvo dėvimos ar kitaip naudojamos, nesugadintos ar nepraradusios savo vertės. Prekės turi būti grąžinamos originalioje ar kitoje tvarkingoje pakuotėje, su visomis gautomis komplektinėmis dalimis. Taip pat prekės turi būti grąžinamos su originaliomis, prikabintomis etiketėmis be be jokių požymių, kad buvo nuimtos ar pakartotinai prikabintos.


6.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.


6.5. Pirkėjas, norėdamas grąžinti ar pakeisti prekę, turi užpildyti prekių grąžinimo/pakeitimo prašymą. Prekių grąžinimo prašymas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą-faktūrą). Grąžinamas ar keičiamas prekes būtina pristatyti Pardavėjui.


6.6. Pirkėjui pinigai už grąžintas prekes yra grąžinami per XXX dienų nuo tos dienos, kai prekės yra grąžinamos Pardavėjui.


6.7. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus tarpusavyje susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


7. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ


7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.


7.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.


7.3. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.


7.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


8. KITOS NUOSTATOS


8.1. Griežtai draudžiama be parduotuvės raštiško leidimo/sutikimo kopijuoti ar kitaip platinti puslapyje esančią informaciją, nuotraukas.


8.2. Pardavėjas turi teisę bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą; pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas; Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis; anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes arba užsakymas yra pateiktas netikslus ar neteisingas.


8.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.


8.4. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.


8.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.